Het beleid van NewB

Help je bank te verbeteren en geef je mening. Stuur je bank een bericht!

Oefen invloed uit op jouw bank door te vertellen wat je vindt van hun beleid en investeringen.

Bankprofiel

NewB ontstond tijdens de naweeën van de financiële crisis van 2008. Het idee was om een bank op te richten die terugkeerde naar de basis van bankieren. Daarmee wilde de bank komaf maken met de onethische praktijken die de crisis veroorzaakten. NewB wil ook een lokaal verankerde bank uitbouwen met veel inspraak voor verschillende belanghebbenden. 

NewB startte in 2016 met het aanbieden van een prepaid betaalkaart en verzekeringsproducten. Eind 2019 organiseerde de coöperatie een grote kapitaalronde die ze met succes afrondde. In het begin van 2020 kreeg NewB haar banklicentie. In 2021 werden de eerste volwaardige bankdiensten aangeboden. In het begin van 2022 lanceerde NewB haar eerste beleggingsfondsen voor klanten.

Wij beoordelen hier enkel het intern beleid van NewB en hun beleid voor die beleggingsfondsen. NewB verleent op het moment van schrijven geen kredieten aan bedrijven, investeert niet actief voor haar eigen portefeuille en neemt niet deel aan projectfinanciering. 

Algemene Bankwijzer score

Nieuwkomer NewB krijgt de tweede plaats in de Bankwijzer, net voor vdk bank. Deze score moet wel genuanceerd worden. NewB is een zeer nieuwe bank waarvan de activiteiten en het beleid nog volop in ontwikkeling zijn. De bank geeft nog geen leningen aan bedrijven, financiert nog geen commerciële projecten en doet nog geen investeringen voor haar eigen portefeuille. NewB’s score op de Bankwijzer slaat dus in feite enkel op de beleggingsfondsen die sinds begin 2022 worden aangeboden.

Het beleid rond deze fondsen is nieuw en staat op sommige vlakken nog in haar kinderschoenen. Dit is de allereerste keer dat NewB door ons wordt beoordeeld en feedback krijgt, dus de score van de bank valt op sommige thema’s wat tegen. NewB heeft een zeer sterk intern beleid en formuleert duidelijke duurzame en sociale principes. De bank zou zich nog kunnen verbeteren door die principes te vertalen in een concreet beleid dat ook geldt voor bedrijven in NewB’s beleggingsfondsen. 

NewB springt vooral in het oog met haar transparantie, een sterk wapenbeleid, mensenrechtenbeleid en het feit dat er geen bonussen worden uitgedeeld. De bank moet haar principes rond arbeidsrechten en klimaat duidelijker opleggen aan bedrijven waarin ze investeert.

Je kan hier meer lezen over onze keuze om NewB op te nemen in de Bankwijzer ondanks haar tot nog toe beperkte activiteiten.

Kies je taal / Choissisez votre langue:

Onze website is beschikbaar in het Nederlands en Frans. Notre site web est disponible en français et néerlandais.

×

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×