Hoeveel investeren onze grootste banken in fossiele brandstoffen?

Hoeveel investeren onze grootste banken in fossiele brandstoffen?

Het klimaatverdrag van Parijs stelt dat de opwarming van ons klimaat ver onder de 2 graden beperkt moet worden en dat inspanningen gedaan moeten worden om die tot 1,5 graden te beperken. Fossiele brandstoffen zijn een van de belangrijkste oorzaken van klimaatopwarming. Als we de fossiele brandstofbedrijven hun gang laten gaan zitten we in 2036 al aan een opwarming van 2°C.

Banken kunnen een belangrijke rol spelen bij de broodnodige omslag naar een koolstofarme economie door hun financiering van de steenkool-, olie- en gassector te reguleren en aan banden te leggen. In opdracht van de Klimaatcoalitie deed FairFin dit jaar onderzoek naar de rol van de vier belangrijkste banken op de Belgische markt bij het financieren van fossiele brandstoffen: BNP Paribas, ING, KBC en Belfius. Gezien de noodzaak aan spoedige uitstapscenario’s voor steenkoolmijnen, olie- en gasvelden en steenkoolcentrales, concentreerden we ons op de financiering aan bedrijven met de grootste reserves aan fossiele brandstoffen en aan bedrijven die het meeste elektriciteit produceren op basis van steenkool. Daarnaast evalueerden we ook het beleid van deze banken bij het financieren van fossiele brandstoffen.

In totaal ging er van BNP Paribas, ING en KBC meer dan 33 miljard euro aan leningen en uitgegeven obligaties en aandelen naar de fossiele brandstoffensector. Hiervan financiert BNP Paribas bijna 26 miljard euro en ING 7 miljard euro. KBC neemt met 551 miljoen euro een veel kleiner deel van de leningen en obligaties voor zijn rekening. Bij Belfius vonden we geen leningen of uitgifte van aandelen of obligaties. Dat komt alleszins voor een stuk doordat Belfius zich meer op de financiering van de Belgische economie richt.

BNP Paribas, ING, KBC en Candriam, dat fondsen voor Belfius levert, hebben daarnaast ook voor7 miljard euro aandelen van deze bedrijven in hun portefeuille voor eigen rekening en/of voor rekening van derden. Ook hier loopt het merendeel van de beleggingen via BNP Paribas, maar KBC en Belfius (via Candriam) spelen eveneens een belangrijke rol. Niet alle beleggingen van Candriam kunnen echter op Belfius verhaald worden, aangezien niet alle beleggers van Candriam klanten van Belfius zijn. Bij KBC is het bedrag dat de bank belegt in aandelen van de geselecteerde bedrijven veel hoger dan het bedrag uit leningen en uitgegeven obligaties en aandelen. De rol van ING is zeer beperkt.

De vier onderzochte banken hebben de laatste jaren beleid ontwikkeld voor de financiering van fossiele brandstoffen, hoofdzakelijk steenkool. Het is een belangrijke stap dat ze hun verantwoordelijkheid als financier erkennen. Maar dit beleid volstaat niet: alle onderzochte banken hebben nog investeringen in steenkool en andere fossiele brandstoffen.

Kies je taal / Choissisez votre langue:

Onze website is beschikbaar in het Nederlands en Frans. Notre site web est disponible en français et néerlandais.

×

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×