Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening. Stuur je bank een bericht!

Oefen invloed uit op jouw bank door te vertellen wat je vindt van hun beleid en investeringen.

Alle informatie over Arbeidsrechten

undefined

De Internationale Labour Organisation werkt reeds sinds 1919 aan internationale normen om de arbeidsrechten en –voorwaarden van vrouwen en mannen over heel de wereld te beschermen en verdedigen. 100 jaar later zijn er nog steeds zeer schrijnende en weidverspreide arbeidsomstandigheden. Er zijn bedrijven die vakbondsvorming tegengaan, mensen te lang laten werken en te weinig betalen en in bepaalde gevallen gaat het gewoonweg om moderne slavernij. Elke werknemer heeft recht op fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Het beschermen van mensen in hun werkomgeving is een fundamentele verantwoordelijkheid van bedrijven en regeringen.


Werknemers hebben het recht op:

  • goede arbeidsomstandigheden: veilig en gezond werk, geen discriminatie;
  • goede arbeidsvoorwaarden: beloning, werktijden, voorzieningen, e.d.;
  • respecteren van hun arbeidsrechten: recht op organisatie, recht op collectieve onderhandelingen en andere rechten.

Deze basisrechten gelden voor alle werknemers, ongeacht ras, geslacht of religie. Goede arbeidsrechten dragen bovendien bij aan de democratisering van samenlevingen.

Alle bedrijven moeten bovenstaande basisrechten kunnen aantonen. Het beleid van banken moet ervoor zorgen dat alleen wordt geïnvesteerd in bedrijven die aan deze criteria voldoen.

Kies je taal / Choissisez votre langue:

Onze website is beschikbaar in het Nederlands en Frans. Notre site web est disponible en français et néerlandais.

×

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×