Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening. Stuur je bank een bericht!

Oefen invloed uit op jouw bank door te vertellen wat je vindt van hun beleid en investeringen.

Alle informatie over Gendergelijkheid

Door traditionele rolpatronen en toegeschreven eigenschappen, zijn de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen ongelijk. Zo ligt het armoedepeil onder alleenstaande vrouwen hoger dan onder mannen, zowel in ontwikkelde als minder ontwikkelde landen.

Ook is de werkgelegenheid onder vrouwen lager en zijn vrouwen eerder werkzaam in kwetsbare beroepen. Er werken minder vrouwen dan mannen in topfuncties en bij gelijke functies en werkervaring, is het salaris van vrouwen vaak lager.

Een goed bankenbeleid op het gebied van gendergelijkheid betekent onder meer: 

  • De bank verwacht van bedrijven waarin de bank investeert een zerotolerancebeleid voor alle vormen van genderdiscriminatie ten aanzien van werk en beroep, inclusief verbale, fysieke en seksuele gedragingen. De bank voert zelf ook dergelijk beleid.

  • De bank kan gendergelijkheid bevorderen door als werkgever doorstroming van vrouwen naar topposities te stimuleren;

  • In de beloningssystemen van de bank worden mannen en vrouwen gelijk betaald in vergelijkbare functies en met vergelijkbare werkervaring.

Kies je taal / Choissisez votre langue:

Onze website is beschikbaar in het Nederlands en Frans. Notre site web est disponible en français et néerlandais.

×

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×