Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening. Stuur je bank een bericht!

Oefen invloed uit op jouw bank door te vertellen wat je vindt van hun beleid en investeringen.

Alle informatie over Verantwoord bonusbeleid

undefined

Een bonus is het geld dat een directeur, bestuurder of medewerker van een bank krijgt voor bepaalde prestaties die hij of zij heeft behaald op het werk.Hij/ zij krijgt dit bedrag naast zijn/ haar loon. In de bankenwereld wordt vaak gewerkt met bonussen. Tijdens en na de financiële crisis is er in de media veel kritiek geweest op dit 'bonusbeleid' omdat banken die failliet aan het gaan waren door risicovol gedrag, tegelijkertijd miljoenen bonussen aan hun personeel hadden gegeven, juist om zoveel risico's te nemen. Bonussen zijn dus niet alleen een probleem omdat bepaald bankpersoneel megaveel geld verdient, maar vooral omdat via bonussen het personeel van de bank wordt aangezet om risico's te nemen, die, zoals we hebben ervaren met de financiële crisis, negatieve gevolgen hebben voor de bank en de hele samenleving. De banken die failliet gingen moesten immers worden gered met geld van de overheid. Van jou en mij dus.


BankWijzer vindt dat een goed bonusbeleid onder andere voldoet aan de volgende elementen:

  • De bonus bedraagt moet uiterst gematigd zijn: maximaal 10% van het vaste jaarsalaris.
  • De bonus moet gekoppeld zijn aan lange termijn doelstellingen.
  • De bonus moet ook gekoppeld zijn aan duurzame, niet-financiële factoren als impact op de samenleving.
  • Het bonusbeleid van banken moet transparant zijn – ook daar waar banken besluiten tot uitzonderingen op hun bonusbeleid.
  • Bonussen moeten teruggevorderd kunnen worden bij wanprestaties.

Daarnaast is het van groot belang dat uiterst gematigde en mede op duurzame criteria gebaseerde bonussen niet enkel gelden voor bestuursleden van bankgroepen, maar ook voor alle bestuurders van dochterondernemingen èn zakenbankiers (waaronder medewerkers op de beursvloer).

 

 

Kies je taal / Choissisez votre langue:

Onze website is beschikbaar in het Nederlands en Frans. Notre site web est disponible en français et néerlandais.

×

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×