Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening. Stuur je bank een bericht!

Oefen invloed uit op jouw bank door te vertellen wat je vindt van hun beleid en investeringen.

Alle informatie over Wapens uitsluiten

undefined

Ondanks dat er weinig internationale verdragen en nationale wetten zijn die banken of andere financiële instellingen rechtstreeks aanspreken op hun investeringen in de wapenhandel en -productie, zijn er steeds meer financiële instellingen die vrijwillig hun investeringen hierin aan banden leggen.

Nog meer dan in andere sectoren, moeten banken hun investeringen in wapenproducenten en -handelaars zorgvuldig heroverwegen. Het gaat namelijk om dodelijke producten, de markt en handelsstromen zijn zeer ontransparant en de sector kent een geschiedenis van corruptie en wetsovertredingen. 


 Omdat deze sector zoveel schade berokkent aan de mens vindt BankWijzer het belangrijk om banken ook op hun wapenbeleid te beoordelen. Het zou het beter zijn als banken investeringen in deze sector geheel vermijden. Als banken hiertoe niet bereid zijn, dan moeten zij in ieder geval:

  • investeringen in producenten van controversiële wapens uitsluiten (o.a. landmijnen, clusterbommen, nucleaire- en bacteriologische wapens);
  • Daarnaast moeten banken bedrijven actief in controversiële wapenhandel ook uitsluiten van investeringen.

 

 

Kies je taal / Choissisez votre langue:

Onze website is beschikbaar in het Nederlands en Frans. Notre site web est disponible en français et néerlandais.

×

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×