BNP Paribas klanten vroegen om feedback over de reactie van hun bank

donderdag 19 maart 2015

Het blijft druk op BankWijzer: sinds de lancering van deze duurzame bankengids begin maart bezochten meer dan 16.000 mensen de site. Bijna 900 bankklanten stuurden hun bank een bericht. Meerdere klanten van BNP Paribas vroegen ons om feedback over de reactie die zij van hun bank hebben ontvangen. Hieronder voor iedereen ons antwoord:

 undefined

"Beste klant van BNP Paribas ,

U las, net als wij, de reactie van BNP Paribas op de duurzaamheidsstudie die werd uitgevoerd door de BankWijzer. Als stichtende leden van de BankWijzer België (FairFin, Réseau Financité, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11., CNCD-11.11.11, Amnesty, Oxfam Belgique en Netwerk Bewust Verbruiken), nemen wij graag de gelegenheid om wat dieper in te gaan op de globale scorevan BNP Paribas in de BankWijzer, op het klimaatbeleid van de bank, en op de aanmerkingen die door de bank worden gemaakt bij de representativiteit van onze onderzoeksresultaten. Dat doen we omdat we geloven dat er in de Belgische bankwereld nog veel werk aan de winkel is; en vooruitgang kan alleen maar worden geboekt als grondig geïnformeerde consumenten hun eigen keuzes kunnen maken.

Eerst over de globale score. Het is jammer dat de reactie van BNP Paribas zich beperkt tot een beperkt gedeelte van onze duurzaamheidsstudie. De bank formuleert bedenkingen bij de bijzonder zwakke klimaat-score van het investeringsbeleid van BNP Paribas , maar gaat niet dieper in op de even zwakke score voor het bonusbeleid, of op de zeer onbevredigende scores op de thema’s mensen- en arbeidsrechten belastingbeleid en natuurbeleid . Het is ons daarom niet duidelijk of de bank bereid is om het eigen duurzaamheidsbeleid ook op die terreinen fors aan te scherpen. Dat is alleen maar teleurstellend te noemen, en wij kunnen ons voorstellen dat kritische klanten deze teleurstelling delen. Duurzaamheid vraagt om een geïntegreerd beleid – en om tastbare verbeteringen op méér dan één terrein.

Vervolgens over het klimaatbeleid van BNP Paribas – de kern van de repliek. Het klopt dat BNP Paribas in 2014 in een aantal gevallen heeft afgezien van investering in steenkoolcentrales, en dat juichen wij toe. Maar door dat geïsoleerde feit uit de ruimere context van haar investeringspraktijk te lichten, dreigt BNP Paribas haar klanten wel erg onvolledig voor te lichten. De waarheid gebiedt te zeggen dat de bank tegelijkertijd de normen van haar eigen steenkoolbeleid fors heeft laten zakken, door vooral de uitstootnormen voor kleine steenkoolcentrales helemaal te schrappen uit haar energiepolitiek. In plaats van investeringen in steenkoolcentrales uit te faseren, blijft BNP Paribas zeer veel in dat soort centrales financieren.[1] Daarom staat BNP Paribas in de top 10 van de grootste steenkool–financiers in de wereld, zoals onderzoek van de NGO BankTrack aantoont.[2]

Verder valt het ook op dat BNP Paribas ertoe neigt om de klimaat-impact van haar investeringsbeleid te beperken tot de loutere financiering van enkele sectoren. Wij roepen BNP Paribas daarom graag op om de uitstoot van alle gefinancierde bedrijven (mee) in rekening te brengen, en vervolgens terug te dringen. En ook daar communiceert BNP Paribas onduidelijk over de eerste stappen die de bank heeft gezet. De bank laat weten – in deze brief en elders - dat de grootste bedrijven in haar portefeuille hun energie intussen voor 23,3% betrekken uit hernieuwbare energie, en nog maar voor 59,5% uit fossiele brandstoffen. Maar aangezien dit intern beleid alleen betrekking heeft op kredieten, en niet op het beheer van financiële activa, gaat het algemene beleid helemaal (nog) niet in de richting van de energie-transitie die we nodig hebben, en die BNP Paribas ook zelf beweert voor te staan. [3]

Tot slot over de representativiteit van de scores zoals die door BankWijzer werden opgetekend. De woordvoerders van BNP Paribas hebben volkomen gelijk dat wij niet de enige organisatie zijn die het duurzaamheidsbeleid van banken in kaart brengt. En het spreekt vanzelf dat elke onderzoeksmethodologie vanuit een eigen invalshoek vertrekt – wat resultaten soms moeilijk vergelijkbaar maakt. Duidelijk is dat ons onderzoek integraal gebaseerd is op de publieke beleidsdocumenten van BNP Paribas zelf. We hebben dan ook niets anders gedaan dan de duurzaamheidsambities zoals die door BNP Paribas zelf zijn geformuleerd, afgemeten aan internationale standaarden met betrekking tot investeringsbeleid (o.m. van de Verenigde Naties en de OESO), en aan de prestaties van de belangrijkste andere spelers op de bancaire markt. Het is ten aanzien van die standaarden dat BNP Paribas een pover resultaat neerzet. Want hoewel BNP Paribas met grote regelmaat verwijst naar deze internationale normen, maakt de bank in de praktijk veel te weinig werk van de vertaling van de concrete principes die in deze normen besloten liggen, naar concreet BNP Paribas -beleid. Wij zijn uiteraard op elk moment bereid om de details van onze methodologie te delen – wij hebben trouwens tijdens het onderzoeksproces ook de banken zelf uitgebreid inzage geboden in onze methodologie.

Die transparantie kenmerkt niet al de onderzoeksbureaus die door BNP Paribas worden geciteerd. Met name de Dow Jones Sustainability Index waarin BNP Paribas is opgenomen, is sinds enige jaren inzet van hevige controverse, omdat de criteria en de methodologie op grond waarvan bedrijven worden toegelaten, niet toegankelijk is voor het publiek, noch voor onafhankelijke derden. Bovendien is bij het opstellen van dergelijke indexen door beursactoren, het risico op belangenvermenging tussen het rating-agentschap en het gescoorde bedrijf, bijzonder groot. Dat behalve BNP Paribas ook enkele van de grootste mondiale uitstoot-kampioenen zoals de Italiaanse energiebedrijven Eni en Enel, en het Duitse energiebedrijf RWE zijn opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index, maakt die bezorgdheid alleen maar groter.

We hopen u hiermee van dienst te zijn geweest en we wensen u veel succes bij het maken van een duurzame keuze.

Met vriendelijke groeten,

BankWijzer België"

_____________________

[1] BNP-Paribas, Corporate Social Responsibility, Sector Policy : Cola-Fired Power Generation (Revised 2013): http://www.bnpparibas.com/sites/default/files/ckeditor-upload/files/PDF/RSE/CSR%20-%20Sector%20Policy%20-%20Coal%20Fired%20Power%20Generation.pdf

[2] Banktrack (2013), Banking on Coal, http://www.banktrack.org/download/banking_on_coal/banking_on_coal_4_67_6.pdf; Voor de meest recente cijfers, zie http://www.coalbanks.org/#score;

[3] BNP-Paribas, Annual Report (2013, pp 446): https://invest.bnpparibas.com/sites/default/files/documents/ddr_2014_bnp_paribas.pdf

undefined

 

 

 

 

BankWijzer op Twitter

@iOnAsJ @vdkbank En scoort ook goed op de bankwijzer.

1 mei 2021

RT @EGeldwijzer: ING financiert een tweede kolencentrale in Indonesië. Ratiman, een lokale boer, werd bedreigd en moest zijn land verkopen.…

30 apr 2021

Sights at Deutsche Bank again, they’re the worst. 💰🛢🏦🥀🔥 Have a @bankwijzerijzer.be, see for yourself. Investing https://t.co/T0xcEU4ZbkU4Zbk

30 apr 2021

Help mee en deel de BankWijzer

De BankWijzer is een initiatief van FairFin met steun van

 

 • 1_FairFin
 • 2_Financite
 • 3_11.11.11.
 • 4_CNCD
 • 5_Amnesty
 • 6_BBL
 • 7_OxfamB
 • 8_NBV
 • 9_ACV.PNG
 • 9_CSC.png
 • vrede.png

Kies je taal / Choissisez votre langue:

Onze website is beschikbaar in het Nederlands en Frans. Notre site web est disponible en français et néerlandais.

×

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×