ING klanten vroegen om feedback over de reactie van hun bank

donderdag 19 maart 2015

Het blijft druk op BankWijzer: sinds de lancering van deze duurzame bankengids begin maart bezochten meer dan 16.000 mensen de site. Bijna 900 bankklanten stuurden hun bank een bericht. Meerdere klanten van ING vroegen ons om feedback over de reactie die zij van hun bank hebben ontvangen. Hieronder voor iedereen ons antwoord:

undefined

"Beste klant van ING,

Net als u lazen wij de reactie van ING op de duurzaamheidsstudie die werd uitgevoerd door BankWijzer. Als initiatiefnemers van BankWijzer (FairFin, Réseau Financité, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11., CNCD-11.11.11, Amnesty, Oxfam België en Netwerk Bewust Verbruiken) zijn we blij dat ING BankWijzer een interessant instrument vindt en de ambitie uitspreekt om onze (en uw) bekommernissen op te nemen in de ontwikkeling van haar beleid.

Volgens ING is het door ons gewenste beleid evenwel niet altijd even relevant. Wij geloven dat de investeringen van financiële instellingen een impact hebben op het dagelijkse leven van ons allemaal. Net daarom kan de vraag of duurzaamheidscriteria al dan niet relevant zijn, niet alleen overgelaten worden aan de financiële instellingen zelf. Precies om het debat over financiële verduurzaming publiek te voeren, en ook consumenten in dat debat te betrekken, hebben wij de BankWijzer opgezet. In dat debat moet ook meer ruimte komen voor afdwingbare maatregelen.

Belangrijk in dat verband is het ESR Framework (een raamwerk voor ecologische en sociale risico’s) dat ING in haar persverklaring vermeldt en dat haar investeringsbeleid beschrijft. Dat is een soft raamwerk. Helemaal in het begin van die beleidstekst neemt de bank juridisch afstand van haar beleid. Zo zegt ING dat ze zich ten aanzien van derden niet verbindt aan de engagementen die ze in dat document opneemt. Door consumenten en overheden actiever aan te spreken op het investeringsbeleid van (groot)banken, kunnen we er hopelijk mee voor zorgen dat de engagementen van banken op dit terrein ook echt afdwingbaar worden

ING laat ons ook weten dat de bank is opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index - als sector leader. Deze index is sinds enige jaren inzet van hevige controverse, omdat de criteria en de methodologie op grond waarvan bedrijven worden toegelaten, niet toegankelijk is voor het publiek, noch voor onafhankelijke derden. Bovendien is bij het opstellen van dergelijke indexen door beursactoren, het risico op belangenvermenging tussen het rating-agentschap en het gescoorde bedrijf, bijzonder groot. Dat behalve ING ook enkele van de grootste mondiale uitstoot-kampioenen zoals de Italiaanse energiebedrijven Eni en Enel, en het Duitse energiebedrijf RWE zijn opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index, maakt die bezorgdheid alleen maar groter.

Ten slotte komen we nog even terug op de ambitie van ING om onze bekommernissen op te nemen in de ontwikkeling van hun beleid. Het investeringsbeleid van ING laat ruimte voor de financiering van heel wat activiteiten die mens en milieu schade toe brengen en er is dan ook op vele terreinen ruimte voor verbeteringen. Belangrijk is, bijvoorbeeld, dat ING een scherper klimaatbeleid ontwikkelt. We roepen ING op om een klimaatbeleid uit te werken voor investeringen waarbij enerzijds een energieshift op de agenda komt te staan, weg van fossiele brandstoffen en richting hernieuwbare energie, en anderzijds de CO2 uitstoot van alle gefinancierde activiteiten in kaart te brengen en te beperken.

We hopen u hiermee van dienst te zijn geweest en we wensen u veel succes bij het maken van een duurzame keuze.

Met vriendelijke groeten,

BankWijzer – België"

undefined

 

 

 

BankWijzer op Twitter

@iOnAsJ @vdkbank En scoort ook goed op de bankwijzer.

1 mei 2021

RT @EGeldwijzer: ING financiert een tweede kolencentrale in Indonesië. Ratiman, een lokale boer, werd bedreigd en moest zijn land verkopen.…

30 apr 2021

Sights at Deutsche Bank again, they’re the worst. 💰🛢🏦🥀🔥 Have a @bankwijzerijzer.be, see for yourself. Investing https://t.co/T0xcEU4ZbkU4Zbk

30 apr 2021

Help mee en deel de BankWijzer

De BankWijzer is een initiatief van FairFin met steun van

 

 • 1_FairFin
 • 2_Financite
 • 3_11.11.11.
 • 4_CNCD
 • 5_Amnesty
 • 6_BBL
 • 7_OxfamB
 • 8_NBV
 • 9_ACV.PNG
 • 9_CSC.png
 • vrede.png

Kies je taal / Choissisez votre langue:

Onze website is beschikbaar in het Nederlands en Frans. Notre site web est disponible en français et néerlandais.

×

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×