Onze feedback op de reactie van Van Lanschot

donderdag 19 maart 2015

Het blijft druk op BankWijzer: sinds de lancering van deze duurzame bankengids begin maart bezochten meer dan 16.000 mensen de site. Bijna 900 bankklanten stuurden hun bank een bericht. Meerdere klanten van Argenta vroegen ons om feedback over de reactie die zij van hun bank hebben ontvangen. Hieronder voor iedereen ons antwoord:

undefined

"Beste klant van Van Lanschot,

We hebben, samen met u, de reactie ontvangen van Van Lanschot op het duurzaamheidsonderzoek van BankWijzer. Als initiatiefnemers van de BankWijzer (een initiatief van FairFin, Réseau Financité, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11., CNCD-11.11.11, Amnesty, Oxfam Belgique en Netwerk Bewust Verbruiken) willen we u graag helpen om uzelf zo volledig mogelijk te informeren, en om vervolgens zelf de duurzame keuze te maken die het best bij uw eigen overtuigingen past.

Zoals u al kon merken in de gepubliceerde resultaten, behoort Van Lanschot voor ons bij de beste leerlingen in de duurzaamheidsklas. Dat heeft alles te maken met het duidelijke duurzaamheidsbeleid dat de bank heeft geformuleerd op een breed scala van thema’s. Over het algemeen scoort Van Lanschot niet alleen sterk op het niveau van de principes, maar vertaalt het die principes ook goed door in alle uiteenlopende financieringsvormen.

De verschillen met Triodos en VDK (de twee andere banken in de Bankwijzer top-3) hebben inderdaad vooral te maken met de thema’s klimaat en bonussen. Wat klimaat betreft, is het niet helemaal juist dat Van Lanschot zwakker scoort omwille van het ‘engagements’-beleid van de bank. Dat Van Lanschot een betrokken dialoog voert met de bedrijven waarin ze investeert, om op die manier het duurzaamheidsbeleid van de betrokken bedrijven op te krikken, vinden we net een waardevolle strategie. Dat de bank ook helder rapporteert over die gesprekken, levert haar in ons onderzoek ook extra punten op (zij het onder het thema ‘transparantie’, niet onder het thema ‘klimaat’).

Wij denken met andere woorden dat het klimaatbeleid van Van Lanschot op een ander punt tekort schiet. Van Lansschot zou duidelijk nog meer inspanningen kunnen leveren om de totale ‘gefinancierde’ uitstoot – of de opgetelde uitstoot van de bedrijven die de bank financiert, zichtbaar te maken, en vervolgens te reduceren. Zeker een bank die zich als duurzame speler profileert, zou in de toekomst op dit vlak nog een stap verder moeten kunnen gaan. (Het mag trouwens duidelijk zijn dat deze opmerking geldt overigens evenzeer voor de andere twee banken die in onze duurzaamheidsstudie in de top-3 werden gerangschikt).

Ook wat bonussen betreft, denken wij dat Van Lanschot nog beter kan. Uiteraard hebben de woordvoerders van de bank gelijk dat elke positie ten aanzien van (de waarde van) variabele verloning uiteindelijk subjectief blijft. Onze bezwaren hebben echter niet in de eerste plaats te maken met de omvang van de bonussen bij Van Lanschot. Wel vinden wij het jammer dat niet-financiële criteria (oftewel de resultaten die werden behaald op het terrein van het maatschappelijk verantwoord ondernemen) niet echt mee worden gewogen in de opbouw van de variabele verloning. Ook op dat punt is er voor van Lansschot nog vooruitgang te boeken.

Uiteraard gaan we hier graag verder het gesprek over aan, zowel met banken als met u als consument. We zijn ervan overtuigd dat we met uw hulp, de duurzaamheidsnormen voor het geheel van de Belgische bankenmarkt fors kunnen verhogen.

Met vriendelijke groeten

BankWijzer – België"

undefined

 

 

BankWijzer op Twitter

@iOnAsJ @vdkbank En scoort ook goed op de bankwijzer.

1 mei 2021

RT @EGeldwijzer: ING financiert een tweede kolencentrale in Indonesië. Ratiman, een lokale boer, werd bedreigd en moest zijn land verkopen.…

30 apr 2021

Sights at Deutsche Bank again, they’re the worst. 💰🛢🏦🥀🔥 Have a @bankwijzerijzer.be, see for yourself. Investing https://t.co/T0xcEU4ZbkU4Zbk

30 apr 2021

Help mee en deel de BankWijzer

De BankWijzer is een initiatief van FairFin met steun van

 

 • 1_FairFin
 • 2_Financite
 • 3_11.11.11.
 • 4_CNCD
 • 5_Amnesty
 • 6_BBL
 • 7_OxfamB
 • 8_NBV
 • 9_ACV.PNG
 • 9_CSC.png
 • vrede.png

Kies je taal / Choissisez votre langue:

Onze website is beschikbaar in het Nederlands en Frans. Notre site web est disponible en français et néerlandais.

×

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×