Over ons
Initiatiefnemers
Steunbetuigers
FAQ
Publicaties
Over ons

Over ons

BankWijzer - Hoe duurzaam is jouw bank?

undefined

BankWijzer is een tool van FairFin vzw die iedereen de mogelijkheid biedt om een geïnformeerde keuze over zijn/haar eigen financiële middelen te maken. Terwijl heel wat mensen de laatste jaren kritischer naar hun bank zijn gaan kijken, zien wij bij de banken zelf nauwelijks verandering. Met jullie hulp wil BankWijzer banken tot meer duurzame investeringskeuzes brengen.

Wie zijn wij? FairFin en de  partners van BankWijzer zijn bezorgd over het gebrek aan politieke daadkracht om de bankensector te veranderen en het gebrek aan bewustzijn over de gevaarlijke consequenties daarvan. BankWijzer is de Belgische poot van het internationale initiatief Fair Finance Guide International. Op initiatief van FairFin hebben acht verschillende Nederlands- en Franstalige organisaties hun handen ineengeslagen om, samen met burgers, bankgroepen tot meer duurzame investeringskeuzes te brengen. BankWijzer is een initiatief van FairFin, met steun van Réseau Financité, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11., CNCD-11.11.11, Amnesty International, Oxfam Belgique, Netwerk Bewust Verbruiken, Vrede en de ACV-CSC.

Hoe kijken wij naar banken?  Duurzame en eerlijke banken zijn mogelijk. Daarvoor moeten bankactiviteiten op meer dan louter financieel rendement op korte termijn mikken. Investeringskeuzes en andere activiteiten van banken mogen niet langer ten koste van mens en milieu gaan. De activiteiten van banken moeten gebeuren volgens bepaalde criteria, die de transitie naar een duurzame en rechtvaardige economie niet alleen mogelijk maken, maar ook actief stimuleren.

Hoe zien wij onze rol?  BankWijzer brengt de duurzaamheidsperformance van banken in kaart. We versnellen de transitie naar een duurzame en rechtvaardige wereld door banken aan te spreken op hun (internationale) verantwoordelijkheid om te verduurzamen. Dat doen we samen met bankklanten en burgers. BankWijzer sensibiliseert en mobiliseert mensen om samen banken in beweging te krijgen. Waar mensen zelf al werken aan een duurzaam bankenlandschap, vinden zij in BankWijzer een bondgenoot.

Onze thema's BankWijzer is actief op negen thema's:

1 Klimaatverandering
2 Natuur
3 Mensenrechten
4 Arbeidsrechten
5 Wapens
6 Belasting

7 Corruptie
8 Remuneratie en bonussen
9 Transparantie

Wat doen wij?  BankWijzer gaat het investeringsbeleid na van negen banken die actief zijn in België rond acht thema's (zie boven). Download de methodologie hier. Omdat wij willen weten of banken hun beleid in de realiteit ook naleven voeren wij onderzoek uit naar de reële betrokkenheid van banken bij bovenstaande thema's. Dit zijn onderzoeken die de rol van banken binnen een specifiek thema in kaart brengen. Kijk hiervoor bij Praktijkonderzoek.

undefined


BankWijzer België hoort bij het internationale initiatief Fair Finance Guide International.
Het project wordt gefinancierd door sida (Swedish International Development Cooperation Agency), Oxfam Novib Nederland en FairFin.    
undefined   undefined   undefined

Initiatiefnemers

BankWijzer België is een initiatief van FairFin, Réseau Financité, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11., CNCD-11.11.11, Amnesty International, Oxfam België, Netwerk Bewust Verbruiken en de ACV-CSC.

BankWijzer België hoort bij het internationale initiatief Fair Finance Guide International, geïnitieerd door Oxfam Novib Nederland.
Het project wordt gefinancierd door sida (Swedish International Development Cooperation Agency),
Oxfam Novib Nederland en FairFin.    
undefined   undefined   undefined


 

 

 • 1_FairFin

  FairFin is een denk- en actiecentrum dat burgers de hulpmiddelen reikt om een bijdrage te leveren aan de hervorming van het financieel systeem.

 • 2_Financite

  Le Réseau Financité réunit des citoyens et des organisations. Ensemble, ils forment un mouvement citoyen qui se bat au quotidien pour que la finance soit un véritable facteur de changement positif.

  Par son travail de recherche et d’analyse, d’accompagnement, de plaidoyer et de sensibilisation, le Réseau Financité veut construire une finance qui réponde à l’intérêt général, soit au service de tous et proche des gens.

 • 3_11.11.11.

  Als koepel bundelt11.11.11 de krachten van 60 lidorganisaties en 20.000 vrijwilligers. Samen met hen en met de steun van onze schenkers vechten wij tegen de oorzaken van armoede en onrecht in het Zuiden. We steunen zowel projecten op het terrein als lokale organisaties die hun eigen overheid dwingen om werk te maken van sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd doen we aan beleidsbeïnvloeding in het Noorden. En via ons educatief aanbod maken we kinderen en jongeren bewust van de problemen in het Zuiden. Op www.11.be vindt u een voorstellingsfilmpje van 11.11.11 en voorbeelden van concrete verwezenlijkingen.

 • 4_CNCD

  Le CNCD-11.11.11 est la coupole de plus de 80 ONG, syndicats et associations de Belgique francophone et germanophone attachés à la solidarité internationale et à la coopération au développement. Il réalise trois missions essentielles : Interpeller, sensibiliser et financer. En tant que coordination, le CNCD-11.11.11 interpelle les instances politiques nationales et internationales sur leurs responsabilités en matière de coopération au développement et de solidarité internationale. En tant que coordination, le CNCD-11.11.11 assure la promotion de campagnes de sensibilisation, d’information et de mobilisation de la population, avec ses organisations membres. Ces campagnes tournent autour de thèmes comme les relations Nord-Sud, l’accès aux droits économiques et sociaux, la souveraineté alimentaire, l’engagement des citoyens face aux élections ou encore la justice climatique. Grâce à l’Opération 11.11.11, le CNCD-11.11.11 finance des programmes d’actions et des projets de développement en Afrique, Amérique latine, Moyen-orient et Asie.

   

 • 5_Amnesty

  Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. De activisten worden gedreven door verontwaardiging over ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen.

 • 6_BBL

  Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. BBL verenigt, versterkt en vertegenwoordigt natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen met hen en andere milieubewuste koplopers reiken wij burgers, bedrijven en overheden concrete, haalbare en innovatieve oplossingen aan voor milieubelastende activiteiten. Zo initiëren, stimuleren en versnellen we de transitie naar een duurzame samenleving. Want we willen de dag realiseren waarop activiteiten, producten en diensten niet langer wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.

 • 7_OxfamB

  Een op de drie mensen op de wereld leeft in armoede. Oxfam is vastbesloten om dit te veranderen door de kracht van mensen te bundelen tegen armoede.

  Wereldwijd werkt Oxfam aan praktische en vernieuwende oplossingen om mensen de kans te geven zich uit de armoede op te werken en een betere toekomst op te bouwen. Bij een ramp of conflict redden we levens en helpen we mensen om weer in hun levensonderhoud te kunnen voorzien En we voeren campagne zodat arme mensen invloed krijgen op de lokale en mondiale beslissingen waar ze de gevolgen van ondervinden.

  Altijd en overal werken we samen met lokale partnerorganisaties en met de meest kwetsbare vrouwen en mannen. Samen roepen we de onrechtvaardigheden die leiden tot armoede, een halt toe.

 • 8_NBV

  Netwerk Bewust Verbruiken vzw is een netwerkorganisatie die duurzame consumptie in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel bevordert. Onze strategie richt zich op het informeren en activeren van consumenten. We reiken praktische oplossingen aan rond thema’s als consumanderen (duurzamere keuzes maken m.b.t. voeding, afval, wonen, energie, mobiliteit) en consuminderen (delen, hergebruik, herstellen, tweedehands).

   

   

 • 9_ACV.PNG

   Het ACV is partner van 1.7 miljoen leden. En behartigt hun belangen op het gebied van werk, inkomen en werkloosheid. Door persoonlijke service. Door goede cao’s af te sluiten. Door te werken aan rechtvaardige en faire oplossingen voor problemen. Binnen en buiten de onderneming. Het ACV is ook een maatschappelijke beweging, actief op het brede terrein van werk en inkomen. Met solidariteit als grondstroom. Samen met meer dan 80.000 vakbondsafgevaardigden die actief zijn in hun onderneming of instelling, in hun gemeente of gewest. • 9_CSC.png

  La CSC compte 1,7 million d’affiliés. Elle défend leurs intérêts au niveau du travail, des revenus et du chômage, en offrant des services personnalisés, en concluant des CCT solides, en œuvrant pour trouver des solutions justes et équitables aux problèmes, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise. La CSC est un mouvement social, actif dans les domaines de l’emploi et des revenus au sens large, avec la solidarité comme force motrice. Elle est soutenue par plus de 80.000 délégués syndicaux qui militent dans leur entreprise ou leur institution, dans leur commune ou leur région.

 • vrede.png
Steunbetuigers

Steunbetuigers

BankWijzer - Scan jouw bank

De doelstelling van de BankWjzer wordt – naast de initiatiefnemers – door een aantal personen en organisaties ondersteund. Bekijk hun statements en ideeën
over onze bankenwereld.

Je hebt ook iets te zeggen?Stuur graag jouw opinie + foto aan info@bankwijzer.be    De mooiste bijdragen worden hier gepubliceerd.

undefined
 undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
FAQ

FAQ

 

FAQ

1. Waarom hebben wij deze bankengids nodig? 

Geld moet meer opleveren dan louter korte termijn winst. Vooral als financiële winst ten koste van reële economie, mens en het milieu gaat. Ook in België moeten wij banken aanspreken op hun (internationale) verantwoordelijkheid om te verduurzamen. Mikken onze banken alleen op winst of hebben zij ook oog voor andere dimensies?

2. Hoe worden de scores bepaald?

BankWijzer evalueert het beleid dat banken toepassen op hun corporate credits, project finance, investeringen voor eigen rekening en het asset management. Hierbij oriënteren wij ons op acht maatschappelijk relevante thema’s zoals klimaatverandering en mensenrechten. Wij hebben voor elke bank alleen publiek toegankelijke documenten zoals jaar- en CSR-rapporten gescreend. Download de methodologie hier.

3. Er zijn toch meer banken in België?

BankWijzer vergelijkt belangrijke spaar- en investeringsbanken op de Belgische markt. Triodos Bank, VDK Spaarbank en Van Landschot zijn aan het onderzoek toegevoegd omdat deze banken een specifieke plek innemen op de Belgische bankenmarkt.

4. Waarom worden banken alleen op deze thema's vergeleken?

BankWijzer wil bankgroepen vergelijken op belangrijke aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bankgroepen kunnen sociale en milieugerelateerde problemen helpen oplossen door middel van verbetering van hun investeringsbeleid. Daarbij is het wel van belang dat bankgroepen op groepsniveau hun beleid verduurzamen; niet alleen bankinvesteringen maar ook vermogensbeheer namens klanten moet maatschappelijk verantwoord zijn. Vanwege praktische en financiële beperkingen hebben we ons moeten beperken tot de huidige thema’s. Dit zijn wel onderwerpen waarin bankgroepen een groot verschil kunnen maken.

5. Wie staat achter de BankWijzer?

BankWijzer België hoort bij het internationale initiatief Fair Finance Guide International. De BankWijzer België is een initiatief van FairFin, Réseau Financité, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11., CNCD-11.11.11, Amnesty International, Oxfam België en Netwerk Bewust Verbruiken.

 6. Wie moet ik benaderen voor een interview/gesprek met BankWijzer?

Voor een interview kan je contact opnemen met FairFin: +32 (0) 2 201 0770, Projectcoördinator  Frank Vanaerschot -  frank@fairfin.be of via info@bankwijzer.be

 

Publicaties

Help mee en deel de BankWijzer

De BankWijzer is een initiatief van FairFin met steun van

 

 • 1_FairFin
 • 2_Financite
 • 3_11.11.11.
 • 4_CNCD
 • 5_Amnesty
 • 6_BBL
 • 7_OxfamB
 • 8_NBV
 • 9_ACV.PNG
 • 9_CSC.png
 • vrede.png

Kies je taal / Choissisez votre langue:

Onze website is beschikbaar in het Nederlands en Frans. Notre site web est disponible en français et néerlandais.

×

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×